Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Teritorijas (2013-2024) plānojuma grozījumi

Teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcija

Apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālā zonējuma kartes

Funkcionālā zonējuma karte - Pārgauja
Funkcionālā zonējuma karte - Raiskuma pagasts
Funkcionālā zonējuma karte - Raiskums
Funkcionālā zonējuma karte - Auciems
Funkcionālā zonējuma karte - Stalbes pagasts
Funkcionālā zonējuma karte - Stalbe
Funkcionālā zonējuma karte - Rozula
Funkcionālā zonējuma karte - Straupes pagasts
Funkcionālā zonējuma karte - Straupe
Funkcionālā zonējuma karte - Plācis

Izstrādes dokumenti

Valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas
Paskaidrojuma raksts


Teritorijas plānojuma grozījumu 1.1 redakcija

Apbūves noteikumi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālā zonējuma kartes

Funkcionālā zonējuma karte - Pārgauja
Funkcionālā zonējuma karte - Raiskuma pagasts
Funkcionālā zonējuma karte - Raiskums
Funkcionālā zonējuma karte - Auciems
Funkcionālā zonējuma karte - Stalbes pagasts
Funkcionālā zonējuma karte - Stalbe
Funkcionālā zonējuma karte - Rozula
Funkcionālā zonējuma karte - Straupes pagasts
Funkcionālā zonējuma karte - Straupe
Funkcionālā zonējuma karte - Plācis

Izstrādes dokumenti

Valsts aizsardzības kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas
Paskaidrojuma raksts


Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija