Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vokālais ansamblis "Pārgaujas lakstīgalas"

Dibināšanas gads: 1993.gads
Vadītāja: Anda Tomsone, tālrunis 29488997
Mēģinājumu laiks: otrdienās, plkst.19.00
Mēģinājuma vieta: Straupes pagasta Tautas nams (Plācī)
Papildus informācija:
Vadītāja Elita Tomsone par savu kolektīvu saka šādus vārdus: “"Pārgaujas lakstīgalas" ir viena jautra dāmu kompānija, kurā dzied 9 atraktīvas pašdarbnieces. Saistoši ir kolektīva kopā būšanas pasākumi - jubileju svinēšana, ekskursijas, Jaunā gada svinības, pasākumu, koncertu, televīzijas šovu kopīga apmeklēšana. Ar labiem sasniegumiem piedalāmies vokālo ansambļu skatēs. Ir pieredze kuplināt teātra izrādes ar dziesmām, dziedāt baznīcu repertuāru. Esam atvērtas jebkādām avantūrām. Pēc pieredzes varu teikt, ka "Pārgaujas lakstīgalas" spēj iepriecināt un pārsteigt!”