Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Raiskuma bibliotēka

Raiskuma pagasta bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kura veic kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu bibliotēkas apmeklētājiem. Tiek abonētas 3 avīzes un 16 nosaukumu žurnāli. Periodika tiek izsniegta arī lasīšanai uz mājām. Bibliotēkas grāmatu fonds – 3700 eksemplāri. Izsniegto grāmatu lietošanas termiņš - 30 dienas, jaunieguvumu- 7 dienas. Bibliotēkā ir bezmaksas internets, arī bezvadu internets. Ir krāsu printeris, krāsu kopētājs.

Bibliotēka pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ja bibliotēkā nav lasītāja pieprasītā grāmata ir iespēja izmantot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus un pieslēgties Cēsu Centrālās bibliotēkas ELEKTRONISKAJAM KOPKATALOGAM.

Darba laiks:
P. 10.00 – 18.00
O. 10.00 – 18.00
T. 8.00 – 13.00
C. 10.00 – 18.00
P. 8.00 – 13.00

S. -  slēgta
Sv.- slēgta.

KATRA MĒNEŠA PĒDĒJĀ TREŠDIENĀ BIBLIOTĒKA SLĒGTA!

Adrese: "Dzelmes –1" - 601, Raiskums, Raiskuma pagasts, Cēsu novads, LV-4146
Tālrunis bibliotēkā: 64127832
Bibliotekāre: Jana Venta
E – pasts: raiskumabiblioteka@cesunovads.lv