Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par Pārgauju

Pēc 2021.gada novadu reformas Pārgaujas teritorija, kurā ietilpst Straupes, Stalbes un Raiskuma pagasts, ir daļa no jaunā, apvienotā Cēsu novada, kurā ietilpst: Cēsu un Līgatnes pilsēta, Amatas, Drabešu, Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Liepas, Līgatnes, Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Stalbes, Straupes, Taurenes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes un Zosēnu pagasts.

Jaunā Cēsu novada dome 19 ievēlētu deputātu sastāvā darbu sāka 2021.gada jūlijā.

Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorija: 485,3 km2
Pārgaujas apvienības pārvaldes kopējais iedzīvotāju skaits: 3797*

  • Raiskuma pagastā 1417
  • Straupes pagastā 1318
  • Stalbes pagastā 1062

*PMLP dati 30.06.2021.

Informācija par domes darbu