Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Attīstības programma, stratēģija

Pārgaujas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam precizētais investīciju plāns

Pārgaujas novada attīstības programmas 2020.g. - 2026.g. gala redakcija

1.Daļa Pašreizējās situācijas raksturojums
2.Daļa Stratēģija
3.Daļa Rīcību plāns
4.Daļa Investīciju plāns
5.Daļa Īstenošana un uzraudzības kārtība
6.Sabiedrības iesaiste

Pārgaujas novada attīstības programmas 2020.g. - 2026.g. 2. redakcija

1.Daļa Pašreizējās situācijas raksturojums
2.Daļa Stratēģija
3.Daļa Rīcību plāns
4.Daļa Investīciju plāns
5.Daļa Īstenošana un uzraudzības kārtība
6.Ziņojums par 1.redakciju

Pārgaujas novada attīstības programmas 2020.g. - 2026.g. gala IZSTRĀDE

Pārgaujas novada attīstības programmas iedzīvotāju anketa
1.Daļa Pašreizējās situācijas raksturojums
2.Daļa Stratēģija
3.Daļa Rīcību plāns
4.Daļa Investīciju plāns
5.Daļa Īstenošana un uzraudzības kārtība

Pārgaujas novada attīstības programma

Pārgaujas novada attīstības programma 2013. - 2019. gadam
Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam pārskata ziņojums Nr. 2
Pārgaujas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam ikgadējais uzraudzības ziņojums 2019. gadam

Attīstības programmas investīciju plāns (Aktualizētas versijas)

 

Lēmuma pieņemšanas datums Investīciju plāns Sēdes protokols
Aktualizēts ar Pārgaujas novada domes 18.02.2021. sēdes lēmumu    
Aktualizēts ar Pārgaujas novada domes 27.12.2018. sēdes lēmumu    
Aktualizēts ar Pārgaujas novada domes 22.02.2018. sēdes lēmumu    
Aktualizēts ar Pārgaujas novada domes 23.02.2017. sēdes lēmumu    
Aktualizēts ar Pārgaujas novada domes 21.01.2016. sēdes lēmumu    
Aktualizēts ar Pārgaujas novada domes 27.11.2014. sēdes lēmumu    

 

Ilgtsplējīgas attīstības stratēģija

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2035.gadam