Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes projektu konkurss 2022

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes projektu konkursa 2022 NOLIKUMS

1. pielikums PIETEIKUMS
2. pielikums GRUPAS SARAKSTS
3. pielikums LĪGUMS
4. pielikums ATSKAITE

Jau vairākus gadus Pārgaujā tiek organizēts pašvaldības projektu konkurss, kura mērķis ir veicināt Pārgaujas iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmējot sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašu idejas. Projektu konkursa ideja nemainīgi tiek turpināta arī pēc novadu apvienošanās un tā tiek īstenota Pārgaujas apvienības teritorijā – Straupes, Stalbes un Raiskuma pagastā.

Pārgaujas apvienības pārvaldes 2022.gada projektu konkursā interesentiem no 20. aprīļa līdz 5. maijam jāiesniedz savas idejas pieteikums. Komisija izvērtēs iesniegtās idejas un lems par finansējuma piešķiršanu tās īstenošanai. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada 25.maijam, sazinoties ar projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni, kā arī tiks publicēti mājaslapā www.pargauja.lv.

Konkursā var piedalīties:

  • biedrība un nodibinājums, kura juridiskā adrese ir Cēsu novada Pārgaujas apvienības administratīvajā teritorijā;
  • citu biedrību un nodibinājumu teritoriālās struktūrvienības, kas darbojas Cēsu novada Pārgaujas apvienības administratīvajā teritorijā;
  • fizisku personu formālās un neformālās grupas, kurās apvienojušies no 3 līdz 10 vietējie iedzīvotāji, no kuriem vismaz viens ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

Viens pretendents viena projektu konkursa ietvaros var iesniegt vienu pieteikumu. Pašvaldības finansējums vienam projektam nepārsniedz 500 eiro, ietverot visus nodokļu maksājumus, kas saistīti ar projekta kopējām izmaksām. Projektam var būt arī sponsoru līdzfinansējums, ja kopējais projekta realizācijai nepieciešamais finansējums pārsniedz 500 eiro.

Konkursa kopējais finansējums 2022.gadā ir 2000 eiro un tiek atbalstīti projekti aktivitātē “Vides un infrastruktūras sakārtošana un labiekārtošana”.

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 1.jūnijs – 2022.gada 1.novembris.

Projektu konkursa nolikums un cita dokumentācija atrodama augstāk.

Jautājumu gadījumā sazināties ar tūrisma organizatori Rudīte Vasili, zvanot pa tālruni 29464946 vai rakstot ziņu uz e-pastu rudite.vasile@cesunovads.lv.

Aicinām nevalstiskās organizācijas un vietējos aktīvistus izmantot iespēju un īstenot savas radošās, ilgtspējīgās un Pārgaujas sabiedrībai nozīmīgās idejas.