Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes projektu konkurss 2022

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes projektu konkursa 2022 NOLIKUMS

1. pielikums PIETEIKUMS
2. pielikums GRUPAS SARAKSTS
3. pielikums LĪGUMS
4. pielikums ATSKAITE

Pārgaujas projektu konkursā apstiprināti četri projekti

Aprīlī tika izsludināts Pārgaujas apvienības pārvaldes projektu konkurss, kura mērķis ir veicināt Pārgaujas iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmējot sadarbību starp pašvaldību, iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašu idejas.

Izsludinātajā konkursā pārvalde saņēma četrus projektu pieteikumus:

  • “Stalbes bērnu laukuma labiekārtošana”, ko iesniegusi Stalbes vecāku padome;  
  • “Laipas/ laivu piestātnes rekonstrukcija Raiskuma ezera krastā”, ko iesniegusi neformālā grupas “Ezerkalni”;
  • “Rotaļu laukums pie Ruckas ezera peldētavas”, ko iesniegusi biedrība “Ruckas viļņi”;
  • “Straupes draudzes nama pagalma labiekārtošana”, ko iesniegusi Straupes kristīgo jauniešu neformālā grupa.

Komisija izvērtēja iesniegtās idejas un lēma par finansējuma piešķiršanu visu četru iesniegto ideju īstenošanai pieprasītā finansējuma apmērā – 500 eiro katram projektam. 

Pašvaldības projektu konkurss Pārgaujā tiek organizēts jau kopš 2013.gada, kad to īstenošanu sāka Pārgaujas novada pašvaldība. Konkursa ideja nemainīgi tiek turpināta arī pēc novadu apvienošanās un tā tiek īstenota Pārgaujas apvienības teritorijā – Straupes, Stalbes un Raiskuma pagastā.

Projekta īstenošana norisināsies no šā gada 1.jūnija līdz 1.novembrim.

Paldies projektu ideju autoriem par apņēmību, un vēlam raiti īstenot savas radošās, ilgtspējīgās un Pārgaujas sabiedrībai nozīmīgās idejas.