Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Radošā istaba Pārgaujas jauniešu iniciatīvu īstenošanai

Pārgaujas jauniešu radošā istaba atrodas Rozulas Tautas namā, Stalbes pagastā. Tā ir vieta, kurā norisinās pasākumi, projektu aktivitātes, meistarklases jauniešiem. Telpa pieejama jauniešiem viņu iniciatīvu īstenošanai. 

Pārgaujas jauniešu radošajā istabā tiek radītas idejas, plānoti un īstenoti notikumi, lai jauniešu dzīve Cēsu novada Pārgaujas apvienībā būtu interesantāka, kā arī tiktu lietderīgi pavadīts brīvais laiks.

Seko līdzi jaunatnes aktualitātēm sociālajos medijos:

https://www.facebook.com/pargaujasjauniesi 

https://www.instagram.com/pargaujasjauniesi/

 

Kontaktinformācija:
Iluta Balode
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste
iluta.balode@cesunovads.lv
+37128714870