Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Senioru vokālais ansamblis "Laika ritmi"

Dibināšanas gads: 2012.gads
Vadītāja: Ina Aizgale, tālrunis 26343043
Kontaktpersona: Dagnija Pole, tālrunis 26306865
Mēģinājuma laiks: trešdienās, plkst. 18.30
Mēģinājuma vieta: Raiskuma pagasta pārvaldes ēkā
Papildus informācija:    
Kolektīvs strādā ar patiku, atdevi un ir enerģisks, saliedēts. Repertuāru veido vadītājas kompozīcijas, tautas dziesmu apdares, kā arī populāras latviešu komponistu dziesmas. Kolektīva darbības rezultāts ir skates, kurās līdz šim ir iegūta 1.pakāpe.
Darbības laikā iepazinuši jaunus draugus citos senioru ansambļos. Labprāt piedalās draugu ansambļu pasākumos un aicina tos arī pie sevis. Ir izveidojušās arī kolektīva tradīcijas, kuras kopīgi attīsta.