Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Senioru deju kolektīvs "Munsturis"

Dibināšanas gads: 1998.gads
Vadītāja: Ineta Indriksone, tālrunis 26543318
Koncertmeistare: Anda Tomsone
Mēģinājumu laiks: trešdienās plkst.19.30
Mēģinājumu vieta: Straupes pagasta Tautas nams (Plācis)