Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Straupes bibliotēka

Straupes pagasta bibliotēka ir izglītības, informācijas un kultūras iestāde, kura veic kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un tās izmantošanu bibliotēkas apmeklētājiem.

Tiek abonētas 3 avīzes un 17 dažādi žurnāli. Periodika tiek izsniegta arī lasīšanai uz mājām. Bibliotēkas grāmatu fonds – 5327 eksemplāri. Izsniegto grāmatu lietošanas termiņš - 30 dienas, jaunieguvumu- 7 dienas. Bibliotēkā ir 3 datori, bezmaksas internets, arī bezvadu internets. Ir printeris, kopētājs.

Bibliotēka pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.


ELEKTRONISKAIS KATALOGS

Bibliotēkā uz vietas bez maksas var izmantot datubāzes www.news.lvwww.letonika.lv

Darba laiks:

P. 8.00 - 16.30
O. 8.00 - 16.30
T. 12.00 - 17.30
C. 8.00 - 16.00
P. 8.00 - 13.00
S.-slēgts
Sv.-slēgts

Adrese: Braslas iela 3, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV - 4152

Tālrunis bibliotēkā: 64132252
Bibliotekāre: Gunta Blaumane
e-pasts: gunta.blaumane@cesunovads.lv