Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Straupe"

Dibināšanas gads: 1996.gads
Vadītāja: Rudīte Jurciņa, tālrunis 29166516
Koncertmeistare: Elita Tomsone
Mēģinājuma laiks: piektdienās plkst. 20.00
Mēģinājuma vieta: Straupes pagasta Tautas nams (Plācis)