Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Vides aizsardzība

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

 

par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā

Aktuālā redakcija SN Nr. 10 (konsolidētā versija) Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
28.01.2020.
Par Lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā (Nolikums)
Kartes (1 - 6. pielikums)
SN pieņemšanas datums 28.11.2019.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2020. gada 28. janvārī)

 

par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Aktuālā redakcija SN Nr. 13 (konsolidētā versija) Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
23.10.2015.
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā
SN pieņemšanas datums 15.10.2015.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2015. gada oktobrī)

 

par koku ciršanu ārpus meža

Aktuālā redakcija SN Nr. 9 (konsolidētā versija) Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā
Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
30.08.2013.
“Grozījumi Pārgaujas novada domes saistošajos noteikumos Nr.9 “Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā’’’’
SN pieņemšanas datums 27.06.2013.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2013. gada augustā)
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
27.04.2013.
Par koku ciršanu ārpus meža Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā
SN pieņemšanas datums 18.04.2013.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2013. gada aprīlī)