Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Teritorijas plānojums

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

par Pārgaujas novada teritorijas plānojumu

Aktuālā redakcija SN Nr. 12 (konsolidētā versija) Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem un Grafisko daļu

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

09.07.2013

Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem un Grafisko daļu
SN pieņemšanas datums 27.06.2013.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2014. gada oktobrī)

 

par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību

Aktuālā redakcija SN Nr. 12 (konsolidētā versija) Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

01.02.2012.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem
SN pieņemšanas datums 22.12.2011.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2012. gada janvārī)