Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sociālie jautājumi

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

 

par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu

Aktuālā redakcija SN Nr. 5 (konsolidētā versija)
SN spēkā stāšanās datums
28.04.2021.
"Par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu"
SN pieņemšanas datums 28.01.2021.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2021. gada aprīlī)

 

par sociālajiem pakalpojumiem Pārgaujas novadā

Aktuālā redakcija SN Nr. 4 (konsolidētā versija)
SN spēkā stāšanās datums 27.04.2018.
"Par sociālajiem pakalpojumiem Pārgaujas novadā"
SN pieņemšanas datums 22.02.2018.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada aprīlī)

 

par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā

Aktuālā redakcija SN Nr. 15 (konsolidētā versija) ''Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā''

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums

27.04.2020

Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālajiem pabalstiePārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 23.04.2020.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2020. gada aprīlī)

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums

31.01.2019

Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 01.02.2019.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2019. gada februārī)

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

31.01.2018.

''Par sociālajiem pabalstiem Pārgaujas novadā''
SN pieņemšanas datums 21.12.2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada janvārī)

 

Par Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādēs

Aktuālā redakcija SN Nr. 12

(konsolidētā versija)

"Par Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādēs"

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās
datums 20.12.2017.

"Par Pārgaujas novada pašvaldības vienreizējas stipendijas piešķiršanu studijām augstākās izglītības iestādēs"
SN pieņemšanas datums 23.11.2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2017. gada decembrī)

 

Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu
(spēku zaudējuši)

Aktuālā redakcija SN Nr. 11

(konsolidētā versija)

“Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Pārgaujas novadā”
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās
datums 31.01.2018.
“Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Pārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 19.10.2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada janvārī)

 

par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā

Aktuālā redakcija SN Nr. 10

(konsolidētā versija)

"Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā"
Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
26.02.2020.

Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 19. oktobra

saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu

Pārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 23.01.2020.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2020. gada februārī)

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
27.04.2018.

Grozījumi Pārgaujas novada Domes 2017. gada 19. oktobra

saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu

Pārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 22.03.2018.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada aprīlī)

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
27.03.2018.

Grozījumi Pārgaujas novada domes 2017. gada 19. oktobra

saistošajos noteikumos Nr.10 „Par materiālo atbalstu

Pārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 22.02.2018.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada februārī)

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

31.01.2018.

"Par materiālo atbalstu Pārgaujas novadā"
SN pieņemšanas datums 19.10.2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada janvārī)

 

par palīdzību privāto ceļu sniega tīrīšanā

Aktuālā redakcija SN Nr. 13

(konsolidētā versija)

„Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sniedz palīdzību privāto ceļu sniega tīrīšanā trūcīgiem vientuļiem pensionāriem, trūcīgām vientuļām personām ar II grupas invaliditāti, personām ar I grupas invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm”

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

26.09.2014.

„Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sniedz palīdzību privāto ceļu sniega tīrīšanā trūcīgiem vientuļiem pensionāriem, trūcīgām vientuļām personām ar II grupas invaliditāti, personām ar I grupas invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm”
SN pieņemšanas datums 21.08.2014.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2014. gada augustā)

 

par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu
(spēku zaudējuši)

Aktuālā redakcija SN Nr. 20

(konsolidētā versija)

“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona

atzīstama par maznodrošinātu’’

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
01.01.2018.

“Par grozījumiem Pārgaujas novada Domes 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.20 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu’’’
SN pieņemšanas datums 23.11.2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2017. gada decembrī)

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

30.12.2014.

“Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu’
SN pieņemšanas datums 18.12.2014.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2014. gada decembrī)

 

par pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā

Aktuālā redakcija SN Nr. 38

(konsolidētā versija)

Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
01.01.2014.

“Grozījumi Pārgaujas novada domes saistošajos noteikumos Nr.38 “Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā’’’’
SN pieņemšanas datums 28.11.2013.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs”2013. gada decembrī)

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

Par pabalsta piešķiršanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā
SN pieņemšanas datums 23.09.2010.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs”