Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sabiedriskā kārtība

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

 

par Pārgaujas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu​

Aktuālā redakcija SN Nr. 11

(konsolidētā versija)

Par Pārgaujas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

19.12.2019.

Par Pārgaujas novada teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu

SN pieņemšanas datums 19.12.2019.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2020. gada janvārī)

 

par sabiedrisko kārtību pašvaldības administratīvajā teritorijā

Aktuālā redakcija SN Nr. 11

(konsolidētā versija)

Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas novada pašvaldības

administratīvajā teritorijā

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

29.08.2014.

Par sabiedrisko kārtību Pārgaujas novada pašvaldības

administratīvajā teritorijā
SN pieņemšanas datums 19.06.2014.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2014. gada augustā)

 

par mājdzīvnieku turēšanu

Aktuālā redakcija SN Nr. 32

(konsolidētā versija)

Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā 

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums

21.03.2015

„Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr. 32 „Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā’’
SN pieņemšanas datums 22.01.2015.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2015. gada 20. martā)

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums

01.01.2014.

“Grozījumi Pārgaujas novada domes saistošajos noteikumos Nr.32 “Mājdzīvnieku  turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā’’’’
SN pieņemšanas datums 28.11.2013.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2013. gada 20. decembrī)

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

01.09.2010.

Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Pārgaujas novadā
SN pieņemšanas datums 17.06.2010.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2010. gada septembrī)