Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pārgaujas novada pašvaldības nolikums

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

 

Pār Pārgaujas novada pašvaldības nolikumu

Aktuālā redakcija SN Nr.9 9(konsolidētā versija) Par Pārgaujas novada pašvaldības nolikumu
Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
27.04.2020
Grozījumi Pārgaujas  novada  pašvaldības  nolikumā
SN pieņemšanas datums 23.04.2020

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

01.01.2020.

"Par Pārgaujas novada pašvaldības nolikumu"
SN pieņemšanas datums 28.11.2019.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs”)