Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nodokļi un nodevas Pārgaujas novadā

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

Maksas pakalpojumu nodevas Pārgaujas novada pašvaldībā

 

par  nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem

Aktuālā redakcija SN Nr. 13 (konsolidētā versija) Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību Pārgaujas novadā
Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums 01.01.2020.
Grozījumi Pārgaujas novada domes 2016. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību  Pārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 24.09.2020.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2020. gada decembrī)
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums 01.01.2017.
Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanas kārtību Pārgaujas novadā
SN pieņemšanas datums 20.10.2016.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2016. gada decembrī)

 

par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Pārgaujas novadā

Aktuālā redakcija SN Nr. 12 (konsolidētā versija) Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Pārgaujas novadā
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Pārgaujas novadā
SN pieņemšanas datums 20.10.2016.

(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2016. gada oktobrī)

 

 

par izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās


Aktuālā redakcija SN Nr. 25 (konsolidētā versija)
Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās
Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums 31.03.2017.
Grozījumi Pārgaujas novada pašvaldības 2013.gada 29.novambra Saistošajos noteikumos Nr.25 “Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās”
SN pieņemšanas datums 23.02.2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2017. gada martā)
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums 30.01.2014.
Nodevas par Pārgaujas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, simbolikas izmantošanu, izklaidējoša rakstura pasākumu organizēšanu un tirdzniecību publiskajās vietās
SN pieņemšanas datums 29.11.2013.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2014. gada janvārī

 

par tautas namu telpu un estrādes nomas maksas noteikšanu

Aktuālā redakcija SN Nr. 37 (konsolidētā versija) Par Pārgaujas novada pašvaldības Tautas namu telpu un estrādes nomas maksas noteikšanu
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums 
Par Pārgaujas novada pašvaldības Tautas namu telpu un estrādes nomas maksas noteikšanu
SN pieņemšanas datums 23.09.2010.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2011. gada janvārī