Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izglītība

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību

Aktuālā redakcija SN Nr. 7 (konsolidētā versija) Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

23.12.2016.

Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Pārgaujas novada pašvaldības izglītības iestādēs
SN pieņemšanas datums 21.07.2016.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2016. gada decembrī)

 

par kārtību, kādā sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem

Aktuālā redakcija
Lēmums NR.211
09.09.2021.

 Kārtība, kādā Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuri deklarēti Cēsu novada Pārgaujas apvienības teritorijā 
(Publicēts "Pārgaujas vēstīs" 2021.gada septembrī)

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
20.12.2017

Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem
SN pieņemšanas datums 21.09..2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2017. gada decembrī)

Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums

Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem
SN pieņemšanas datums 25.08..2016.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs”

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums

30.01.2014.

Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem
SN pieņemšanas datums 31.10.2013.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2014. gada janvārī)

 

par interešu izglītības un pieauguši neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

Aktuālā redakcija SN Nr. 32

(konsolidētā versija)

Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  programmu licencēšanas kārtību 

Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās
datums 29.09.2012.
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
SN pieņemšanas datums 23.08.2012.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2012. gada septembrī)