Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Citi ...

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

 

par norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību

Aktuālā redakcija SN Nr. 10 (konsolidētā versija) Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju  un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
Par ēku numuru vai nosaukumu, ielu nosaukumu zīmju  un nekustamo īpašumu, infrastruktūras, kultūras un tūrisma objektu  norāžu noformēšanas un izvietošanas kārtību Pārgaujas novadā
SN pieņemšanas datums 22.09.2016.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs”

 

par Pārgaujas novada simboliku

Aktuālā redakcija SN Nr. 6 (konsolidētā versija) “Par Pārgaujas novada simboliku”
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
27.08.2016.
“Par Pārgaujas novada simboliku”
SN pieņemšanas datums 21.06.2016.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2016. gada augustā)

 

 

par Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu

Aktuālā redakcija SN Nr. 2 (konsolidētā versija) „Par Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu”
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
26.02.2016.
„Par Pārgaujas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu”
SN pieņemšanas datums 21.01.2016.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2016. gada februā
rī)

 

par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību

Aktuālā redakcija SN Nr. 8 (konsolidētā versija) „Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību”
Grozījumi
SN spēkā stāšanās datums
28.11.2015.
„Grozījumi Pārgaujas novada domes 23.07.2015. saistošajos noteikumos  Nr.8 „Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību”
SN pieņemšanas datums 15.10.2015.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2015. gada novembrī)
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
30.09.2015.
„Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas kārtību”
SN pieņemšanas datums 23.07.2015.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2015. gada septembrī)

 

par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Pārgaujas novadā

Aktuālā redakcija SN Nr.1 (konsolidētā versija) “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Pārgaujas novadā”
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums
29.05.2019.
“Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību  Pārgaujas novadā”
SN pieņemšanas datums 28.03.2019.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2019. gada maijā)