Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atkritumu apsaimniekošana un komunālie pakalpojumi

Spēkā esošie saistošie noteikumi (SN)

 

par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā

Sākotnējā redakcija SN Nr. 2
SN spēkā stāšanās datums
30.01.2019.     
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Pārgaujas novadā
SN pieņemšanas datums 24.01.2019.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada janvārī)

 

par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību

Aktuālā redakcija SN Nr. 13 (konsolidētā versija) Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Pārgaujas novadā
Sākotnējā redakcija
SN spēkā stāšanās datums 31.01.2018.
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Pārgaujas novadā
SN pieņemšanas datums 23.11.2017.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada janvārī)

 

par atkritumu apsaimniekošanu

Sākotnējā redakcija SN Nr. 2
SN spēkā stāšanās datums
30.05.2018.
Par atkritumu apsaimniekošanu Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā
SN pieņemšanas datums 22.02.2018.
(Publicēts „Pārgaujas Novada Vēstīs” 2018. gada maijā)