Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Stalbēnieši tiekas ar Cēsu novada pašvaldības vadību

Stalbēnieši tiekas ar Cēsu novada pašvaldības vadību

Turpinot pašvaldības vadības un iedzīvotāju sarunu vakaru ciklu, ceturtdien, 19.janvārī, Stalbes pagasta Tautas namā aizvadīta kārtējā tikšanās ar iedzīvotājiem. Sarunu vakarā Cēsu novada pašvaldības vadība klātienē tikās ar stalbēniešiem, lai izrunātu gan visa plašā novada, gan lokālos jautājumus. Tāpat arī uzklausīti iedzīvotāju viedokļi un ierosinājumi, kā arī apspriesti dažādi risinājumi un vajadzības.

Sarunu vakarā ar stalbēniešiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, viņa vietnieki Atis Egliņš-Eglītis un Inese Suija-Markova, izpilddirektore Līga Bukovska, sociālā dienesta vadītājs Ainārs Judeiks, pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts, Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs Didzis Zemmers un Stalbes komunālās saimniecības vadītājs Ilvars Balodis, kā arī dažādu jomu speciālisti no vietējās pārvaldes.

Kā ierasts, iesākot sarunu vakaru, J.Rozenbergs skaidroja būtiskākās izmaiņas, kas notikušas administratīvi teritoriālās reformas ietekmē. Tāpat domes priekšsēdētājs skaidroja procesu, kas paveikts, lai visā novadā būtu vienāds pakalpojumu klāsts, atbalsta programmas, atalgojuma principi un citas komponentes. Skaidrotas krasās atšķirības pirms novadu apvienošanās un pieņemto lēmumu pamatojums. Analizētas esošās budžeta iespējas, atzīstot, ka saistošo noteikumu izmaiņas uzliek lielāku slogu budžetam, kas nozīmē lielākus labumus iedzīvotājiem, citiem vārdiem sakot – visi saistošie noteikumi pieņemti pēc iepriekšējo novadu augstākā atbalsta apmēriem. J.Rozenbergs arī piebilda, ka lielākais darbs, kas saistīts ar novadu apvienošanos, ir aiz muguras, taču joprojām ir jomas , kur jāiegulda darbs arī šogad.

Turpinot sarunu vakaru, Inese Suija-Markova ieskicēja paveikto darbu novada ūdenstilpju sistemātiskas apsaimniekošanas sakārtošanā, skaidrojot, ka patlaban izstrādātas kategorijas, kas piešķirtas ūdenstilpēm. Ņemot vērā iegūto kategoriju, izriet teritoriju apsaimniekošanas un vides kvalitātes kontroles darbi. Tāpat šogad plānots līdzīgs darbs mežsaimniecības jomā. Sarunas gaitā I.Suija-Markova akcentēja, ka pašvaldība arī aktīvi piesaista dažādu projektu finansējumu, piemēram, Daibes poligonā tiks realizēts jaunas ražošanas ēkas būvniecības projekts, kur pēcāk vietējiem būs arī jaunas darba vietas. J.Rozenbergs arī piebilda, ka jaunajā Eiropas fondu periodā lauku teritorijām ir plašākas iespējas, kuras jau tiek un tiks izmantotas arī turpmāk.

A.Egliņš-Eglītis skaidroja procesus izglītības jomā, uzsverot, ka nevienu skolu patlaban nav plānots slēgt. Sarunas turpinājumā ieskicēja aktualitātes iedzīvotāju padomju izveides un kopienu stiprināšanas jomā, kā arī stāstīja par plāniem jau šogad ieviest līdzdalības budžetu, kur iedzīvotājiem būs iespēja lemt par pašvaldības līdzekļu izlietošanu. Tāpat stāstīts par plašo finansējuma programmu pieejamību, kas iedzīvotājiem būs pieejamas ideju īstenošanai un atbalsta gūšanai.

Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītājs Didzis Zemmers pastāstīja par darbiem pērn, kā arī minēja plānotos darbus šogad. Kā vienu no būtiskākajiem gaidāmajiem darbiem uzsverot Stalbes siltumtrases sakārtošanas nepieciešamību.

Sarunu vakara turpinājumā sekoja atbildes uz iedzīvotāju iepriekš iesūtītajiem un uz vietas uzdotajiem jautājumiem. Izvērtās vairākas nozīmīgas diskusijas – galvenokārt par ūdens kvalitāti Stalbes ciemā un ceļa posma Stalbe-Zaķi esošo stāvokli. Iedzīvotāji vērsa pašvaldības uzmanību uz to, ka minētais ceļa posms ir apdzīvots un ikdienā tiek intensīvi lietots, tāpēc tā sakārtošana ir būtiska. Pašvaldības vadība apstiprināja, ka šim jautājumam tiks meklēti risinājumi. Komunālās saimniecības vadītājs Ilvars Balodis skaidroja, ka dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai nepieciešams mainīt pievadošās ūdens caurules, kas ir novecojušas. Patlaban tiek veikta periodiska trubu skalošana, līdz radīsies iespēja īstenot ūdens trases nomaiņas projektu.

Sarunā spriests arī par sporta dzīves uzlabošanu Stalbē un ārpusstundu nodarbību piedāvājuma paplašināšanu. Tāpat iedzīvotāji aicināja Daibes ciemā izvietot autobusa pieturu ar jumtu, lai skolēniem nodrošinātu ērtus apstākļus, gaidot sabiedrisko transportu. Pašvaldības vadība apstiprināja, ka darba vai komercdarbības nolūkiem iedzīvotāji var īrēt telpas no pašvaldības, un šīs iespējas tiek apzinātas.

Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts iepazīstināja stalbēniešus ar policijas darbu un tās struktūru, tāpat arī aicināja zvanīt uz pašvaldības policijas tālruņa numuru 8911, ja tiek pamanītas neatļautas vai nelegālas darbības, kā arī novērotas problēmas vai ar drošību saistīti draudi.

Līdzīgi sarunu vakari notikuši arī citviet novadā un plānoti arī turpmāk. Aicinām sekot līdzi informācijai www.pargauja.lv un novada informatīvajā izdevumā “Cēsu Novada Vēstis”. Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi informēt pārvaldi par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās.

Datums: 2023. gada 20. janvāris