Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Raiskumieši un pašvaldības vadība diskutē par vietējiem saimnieciskiem jautājumiem

Raiskumieši un pašvaldības vadība diskutē par vietējiem saimnieciskiem jautājumiem

Turpinot tikties ar novadniekiem, Cēsu novada pašvaldības vadība 27.aprīļa pēcpusdienā Raiskuma pagasta Tautas namā diskutēja ar raiskumiešiem un uzklausīja viņu ierosinājumus dažādu saimniecisko jautājumu risināšanā, drošības uzlabošanā, vides apsaimniekošanas jautājumu uzraudzībā un pārsprieda citus iedzīvotājiem interesējošos tematus. Sanākušie sarunu vakara dalībnieki guva atbildes par dažādiem jautājumiem, kā arī vērsa domes vadības uzmanību uz situācijām, kas apgrūtina ikdienu un satrauc vietējos iedzīvotājus.

Kā ierasts, ievadrunā J.Rozenbergs skaidroja būtiskākās izmaiņas, kas notikušas administratīvi teritoriālās reformas ietekmē. Turpinot sarunu domes priekšsēdētājs pagasta iedzīvotājiem izklāstīja šī gada lielākos plānotos darbus Pārgaujas apvienības pārvaldes teritorijā, uzsverot, ka Raiskuma pagasta teritorijā tiks siltināta Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas ēka. Tāpat arī Latvijas Valsts ceļi šogad veiks būtiskas investīcijas – pēc valsts svētkiem maijā sāks P14 autoceļa pārbūvi posmā Stalbe-Cēsis. Vēl šogad veiks Stalbes A3 krustojuma pārbūvi un ceļa Kūdums-Daibe cietā seguma izbūvi. Turpinās arī Rāmnieku tilta pārbūve, kur darbus plānots beigt rudenī.

Vairākas diskusijas izvērtās par ceļu satiksmes organizāciju un satiksmes drošības uzlabošanu Raiskuma pagastā. Tostarp, iedzīvotāji pauda satraukumu par ceļa posma Kūdums-A3 šoseja noslodzi laikā, kad tiks veikts ceļa Stalbe-Cēsis remonts. Satraukumu iedzīvotājos rada bažas, ka remontdarbu laikā, pārvirzoties satiksmei pa šo ceļu, tā tehniskais stāvoklis būtiski pasliktināsies lielās slodzes dēļ. Domes vadība solīja, ka vērsīs Latvijas Valsts ceļu uzmanību uz šo situāciju un lūgs veikt regulārus ceļa uzturēšanas darbus.

Iedzīvotāji arī aicināja uzlabot satiksmes drošību Auciema teritorijā esošajās Cēsu un Alejas ielās. Tāpat aktualizēja jautājumu par satiksmes organizācijas izmaiņu nepieciešamību, pārvirzot smago kravas automašīnu plūsmu no Auciema centra un blakus esošo apvedceļu, lai netiku traucēta ciema iedzīvotāju ikdiena, kā arī novērstu potenciālo apdraudējumu gājējiem un pašiem smago kravas mašīnu vadītājiem. Pašvaldības pārstāvji skaidroja, ka uz valsts ceļiem jebkādu ierobežojumu uzstādīšanai nepieciešams saskaņojums, taču vienlaikus uzsvēra, ka no savas puses darīs visu iespējamo, lai situāciju risinātu.

Diskutējot par ceļu uzturēšanu, iedzīvotājus interesēja jautājums par pretputekļu apstrādi. Izpilddirektore L.Bukovska skaidroja, ka patlaban tiek veidoti vienoti noteikumi, kuri regulēs grants seguma ceļu apstrādi ar pretputekļu līdzekli. Atbilstoši šiem noteikumiem, darbi kā visā novadā, tā arī Pārgaujas teritorijā tiks sākti jau drīz. Vērtējot ceļu uzturēšanu aizvadītajā ziemā, raiskumieši sacīja atzinīgus vārdus gan ceļu uzturētājam, gan Raiskuma saimniecības vadītājam par darbu organizēšanu.

Sarunas turpinājumā pausts satraukums par Raiskuma pagastā esošo ezeru ūdens kvalitāti un saimnieciskās darbības ietekmi uz to. Tostarp iedzīvotāji vērsa uzmanību, ka Ungura ezera peldvietas aizaug ar niedrēm un aktualizēja jautājumu par lauksaimnieciskās darbības ietekmi gan uz ezeru ekosistēmu, gan vidi kopumā. Pašvaldības pārstāvji apņēmās vērst pastiprinātu uzmanību šim jautājumam.

Domes priekšsēdētājs kliedēja izskanējušas bažas par to, ka Auciema pirmsskolas izglītības iestāde varētu tikt slēgta, paužot, ka satraukumam patlaban nav pamata.

Sapulces dalībnieki vienojās, ka Auciema iedzīvotāji izveidos vietējas kopienas grupu platformā WhatsApp, lai pašvaldības darbinieki turpmāk varētu operatīvi informēt ciema iedzīvotājus par ūdens padeves pārtraukumiem un citiem ikdienas jautājumiem.  

Iedzīvotāji vērsa Pašvaldības policijas priekšnieka Guntara Norbuta uzmanību uz drošības situāciju Raiskuma pagastā un regulāru atkritumu piesārņojumu publiskajās atpūtas vietās. G.Norbuts aicināja iedzīvotājus zvanīt uz pašvaldības diennakts tālruni 8911, kā arī izmantot mobilo lietotni “Cēsu Novads”, ja tiek pamanītas neatļautas vai nelegālas darbības, kā arī novērotas problēmas, klaiņojoši dzīvnieki vai ar drošību saistīti draudi. Tāpat G.Norbuts atgādināja, ka iedzīvotājiem aktīvāk jāsadarbojas ar Pašvaldības policiju, gan ziņojot par pārkāpumiem, gan vēršoties policijā ar iesniegumiem, ja tas nepieciešams. Vienlaikus policijas priekšnieks apsolīja regulārāk apbraukāt Raiskuma pagasta teritoriju, tostarp apsekot ezeru tuvumā esošās atpūtas vietas, lai uzraudzītu kārtību tajās. 

Aicinām sekot līdzi pašvaldības informācijai www.pargauja.lv un novada informatīvajā izdevumā “Cēsu Novada Vēstis”. Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi informēt pārvaldi par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās.

Datums: 2023. gada 2. maijs