Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Raiskuma skolā darbi tuvojas noslēgumam

Raiskuma skolā darbi tuvojas noslēgumam

Veiksmīgi norit Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija. Lai gan darbu apjoms ir vērienīgs, būvnieks izmantojis labvēlīgos laika apstākļus, lai tos veiktu pēc iespējas intensīvāk.

Patlaban fasādes siltināšanas darbi veikti pilnā apjomā. Vēl turpinās ieejas mezglu atjaunošana un pamatu siltināšana. Darbu izpildes termiņš ir 30.septembris, taču, ja laika apstākļi būs labvēlīgi, darbus plānots pabeigt jau līdz jaunā mācību gada sākumam.

Par projektu

Projektā plānots veikt cokola un fasādes siltināšanu ar akmensvates siltumizolācijas materiālu, dekoratīvā apmetuma uzklāšanu, bēniņu siltināšanu, ieejas mezglu pārbūvi un sporta zāles fasādes atjaunošanu. Ēka ir liela, tās ārsienu platība ir vairāk nekā 2880 m2. Lielākais izaicinājums būvdarbu laikā ir nodrošināt ikdienas procesu nepārtrauktību, lai darbi ritētu saskaņoti, netraucējot skolas ikdienas dzīvi.

Atbilstoši līgumam, būvdarbus plānots veikt no 2023.gada aprīļa līdz oktobrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 809 542,19 EUR no kurām ERAF finansējums ir 85% jeb 688 110,86 EUR, valsts budžeta dotācija 3,75% jeb 30 357,83 EUR, pašvaldības finansējums 11,25 % jeb 91 073,50 EUR. Būvdarbus objektā veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Warss+”.

 

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā Raiskumā, Raiskuma pagastā, Cēsu novadā” tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piekto atlases kārtu “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”.

Datums: 2023. gada 3. augusts