Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības vadība diskutē ar stalbēniešiem

Pašvaldības vadība diskutē ar stalbēniešiem

Pirmdien, 25.martā, Rozulas Tautas namā norisinājās Stalbes pagasta iedzīvotāju sarunu vakars ar Cēsu novada pašvaldības vadību.

Sarunu vakarā ar rozuliešiem un citiem Stalbes pagasta iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija–Markova, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska un Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja Līga Medne.

Sarunu vakaram iedzīvotāji bija iesūtījuši vairākus jautājumus, uz kuriem tika sniegtas atbildes.

Vai pašvaldībai ir kādas sviras, kā vērsties pie īpašniekiem, kas neliekas ne zinis par sava īpašuma sakopšanu? Piemēram, Rozulas dzirnavas pašā ciema centrā.

Jautājums par konkrēto objektu ir nodots būvvaldei, kura to risina. Objekta īpašniekam ir dots laiks to sakārtot. Ja tas netiks darīts, īpašumam tiks piemērots paaugstinātais nodoklis. Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai pastāv iespēja ar domes lēmumu lemt par īpašuma sakārtošanu, pieprasot īpašniekam kompensēt izdevumus.

Cik bieži pašvaldība pārbauda esošos līgumus ar ZAAO, saistībā ar saistošo noteikumu ievērošanu, ka katram īpašumam ir jābūt līgumam ar ZAAO?

Par saistošo noteikumu ievērošanu atbildīga Cēsu novada pašvaldības policija. SIA “ZAAO” publiskajā datu bāzē ne vienmēr tiek atspoguļoti aktuālākie dati, tāpēc pašvaldības policija, pirmkārt, sazinās ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “ZAAO”, lai precizētu informāciju par to, vai līgums attiecīgajam īpašumam ir noslēgts. Ja līgums nav noslēgts, tad īpašnieks sākotnēji tiek rakstiski informēts un aicināts noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju. Ja līgums netiek noslēgts arī pēc brīdinājuma, tiek ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta.

Vai iespējams izveidot kādu citu stāvvietu Stalbes starppilsētu autobusu pieturu tuvumā (Valmiera–Rīga/ Limbaži–Cēsis)? Pēc vecā ceļa slēgšanas pagājušajā gadā veiktās A3 rekonstrukcijas rezultātā nav drošu vietu, kur sagaidīt/pavadīt cilvēkus, tajā skaitā skolēnus, uz sabiedrisko transportu, kā arī nav kur atstāt mašīnu, ja nepieciešams braukt uz Rīgu. Pēc pārbūves sanāk, ka jābrauc uz Plāci, jo tur ir stāvvietas.
Pašvaldība jau projekta izstrādes laikā vairākkārt sazinājās ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ar lūgumu neveikt pārbūvi šajā krustojumā un ierīkot gājēju pāreju. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” drošības apsvērumu dēļ nebija gatavi veikt izmaiņas projektā.
Automašīnas stāvēšanai iespējams atstāt citviet Stalbes centrā vai piebraucot pa veco ceļu no otras puses.

Vai ir zināms, kas plānojas slēgtā Stalbes benzīntanka “Latvijas nafta” vietā?

Īpašumā plānots ierīkot jaunu degvielas uzpildes staciju, taču tās ierīkošana varētu aizņemt trīs gadus.

Kāda ir Stalbes pamatskolas nākotne?

Vēlamies atkārtoti uzsvērt, ka Stalbes pamatskola netiek likvidēta, tā tiek apvienota ar Straupes pamatskolu. Tā būs viena izglītības iestāde ar vienu administratīvo vadību un vienlaikus ar divām īstenošanas vietās – Stalbē un Straupē. Stalbes pamatskolas direktores pienākumus jau kopš pērnā gada oktobra pilda Straupes pamatskolas direktore Dana Gaile, tāpēc idejiski skolai jau šobrīd ir viena vadība.

Tiks veidota reorganizācijas vadības grupa, iesaistot Cēsu novada pašvaldības pārstāvjus, Straupes pamatskolas pārstāvjus, kā arī Stalbes pamatskolas kolektīva izvirzītu pārstāvi, lai reorganizācijas process noritētu veiksmīgi un pārdomāti.

Būtiska loma skolas turpmākajā attīstībā un izaugsmē ir arī tam, lai Stalbes pagasta bērni mācītos Stalbes skolā. Pēdējos gados tendence parādījusi, ka skolēnu paliek ar vien mazāk un tikai aptuveni ceturtā daļa no Stalbes pagasta bērniem mācās vietējā skolā.

Stalbes skolai ir daudz priekšrocību, lai tā būtu kvalitatīva izglītības ieguves vieta, tāpēc strādāsim pie tā, lai sakārtotu dažādus procesus šajā skolā un atgrieztu tajā skolēnu skaitu.

No vecākiem izskanējuši dažādi aicinājumi par interešu izglītības piedāvājuma papildināšanu Pārgaujas apvienības bērniem. Esam atjaunojuši florbola nodarbības skolēniem. Plānojam Stalbes skolā paplašināt interešu izglītības piedāvājumu sākot no jaunā mācību gada.

Kāds ir progress ar iespējamo Zaķu ceļa pārbūvi, par ko tika runāts pagājušajā gadā?

Lai ieklātu Zaķu ceļam divkārtu apstrādi, sākotnēji jāsakārto ceļa pamatne. Šogad plānots četrās vietās 100 metru posmā veikt uzbērumu ceļa segumam. Nākotnē plānots veikt projekta izstrādi un ceļa divkārtu apstrādi.

Datums: 2024. gada 28. marts