Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notiks vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa

Notiks vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņa

Foto: Scanpix

 

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs 2022.gadā organizē vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu.

Kampaņas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vēsturiski radioaktīvajiem priekšmetiem, kuri, iespējams, atrodas iedzīvotāju īpašumos, vēsturiskajās rūpnieciskajās zonās (piemēram, pulksteņi un kompasi ar rādija krāsu, vēsturiskie militārie priekšmeti (mērskalas, slēdži, aviācijas mērinstrumenti, kuģu pulksteņi, tanku vadības paneļi) ar rādija krāsu, dūmu detektori ar plutoniju, rūpnieciskie radioaktīvie avoti). Kampaņas ietvaros iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas nodot šos vēsturiski radioaktīvos priekšmetus drošai apsaimniekošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.

Vienlaikus VVD RDC organizēs sabiedrības informēšanu par šāda veida priekšmetiem, iespējamiem riskiem, saskaroties ar šiem priekšmetiem, un kā pareizi rīkoties, ja šādi priekšmeti nonāk iedzīvotāju rīcībā.

Aicinām arī institūcijas pievērst uzmanību savā īpašumā esošajiem objektiem - vai nav saglabājušies vēsturiski radioaktīvie priekšmeti (piemēram, vēsturiskie plutoniju saturošie dūmu detektori), kuri nododami apsaimniekošanai radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons”.

Lai sagatavotos kampaņai un sabiedrību iepazīstinātu un sniegtu informāciju par vēsturiski radioaktīvie priekšmetiem, 2021.gadā VVD RDC sagatavoja informatīvo materiālu “Par priekšmetiem un plaša patēriņa precēm ar paaugstinātu radioaktivitāti”, kurš pieejams VVD tīmekļa vietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/media/7622/download

Kampaņas ietvaros no 10.augusta līdz 10.oktobrim iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot vēsturiskos radioaktīvos priekšmetus VVD RDC Rīgā, vairākās citās Latvijas pilsētās, kā arī radioaktīvo atkritumu glabātavā “Radons” Baldones pagastā, Ķekavas novadā. Radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra kontaktinformācija iedzīvotājiem: telefons: +371 67084308 vai +371 67084295, e-pasts: prieksmeti@vvd.gov.lv.

Plašāka kampaņas informācija būs pieejama no 2022.gada 8.augusta VVD tīmekļvietnē https://www.vvd.gov.lv/lv/radioaktivo-prieksmetu-nodosanas-kampana.

Informējam, ka Valsts vides dienests vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņas sākumā nosūtīs e-pastu vēstules adresātiem, kurā tiks sniegta plašāka informācija, kā arī aicināsim ievietot Jūsu institūciju tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos informāciju par kampaņu, lai pēc iespējas sasniegtu plašāku sabiedrības daļu.  

Ievērojot, ka iedzīvotāji varētu interesēties arī pie citām institūcijām par vēsturiski radioaktīvajiem priekšmetiem un kampaņas jautājumiem, VVD RDC organizē attālinātu informatīvu sanāksmi par vēsturiski radioaktīvo priekšmetu nodošanas kampaņu iestāžu un pašvaldību darbiniekiem 2022.gada 4.augustā plkst.15:00-16:00 programmas Microsoft TEAMS vidē. Vienlaikus, lai atgādinātu par rīcību citu valstu atomelektrostaciju kodolavāriju gadījumos, informatīvās sanāksmes noslēgumā tiks sniegta informācija arī par aizsardzības pasākumiem šādu avāriju gadījumos.

Lūdzam informēt par Jūsu institūciju pārstāvjiem informatīvajai sanāksmei (norādot arī e-pasta adreses) līdz 2022.gada 1.augustam, nosūtot informāciju uz e-pastu prieksmeti@vvd.gov.lv. Pārstāvjiem pirms sanāksmes tiks nosūtīta saite uz e-pastu, ar kuru varēs pievienoties informatīvajai sanāksmei.

 

Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (VVD RDC) ir Valsts vides dienesta struktūrvienība, kura saskaņā ar likumu „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” veic uzraudzību un kontroli radiācijas drošības jomā, kā arī veicina iedzīvotāju izglītošanu par radiācijas drošības jautājumiem.

Kampaņa tiek organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda projekta Nr.1-08/23/2022 ““Esi zinošs-2022!” - stratēģisko partnerību veidošana un sabiedrības iesaiste vides apziņas celšanai” ietvaros. Kampaņas organizēšana ir iekļauta arī Vides politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā.

Datums: 2022. gada 22. jūlijs