Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noasfaltētas Straupes ciema ielas

Noasfaltētas Straupes ciema ielas

Turpinot Straupes ciema attīstību, realizēts ielu seguma pārbūves projekts, ieklājot asfalta segumu Jāņa, Lauku, Pļavas, Bērzu un Nākotnes ielā, kā arī Senču ielas posmā no Upes ielas līdz Jāņa ielai. Kopumā ielu segums pārbūvēts un ieklāts 1355 metru garumā.  

Realizējot Straupes ciema ielu pārbūves projektu, Senču ielā veikts ceļa paplašinājums, izbūvējot 4 metrus platu asfalta seguma ceļu, pārējā ciema teritorijā ieklāts asfalta segums 3,5 metru platumā. Bērzu ielas galā ierīkots 12 metrus plats un 12 metrus garš apgriešanās laukums. Noasfaltētas arī iebrauktuves uz privātīpašumiem.

Satiksmes drošības uzlabošanai ciema teritorijā ierīkoti 8 ātrumvaļņi. Redzamības nodrošināšanai Senču un Pļavas ielas krustojumā uzstādīts spogulis, kā arī satiksmes organizācijas ceļa zīmes, tostarp visā teritorijā, izņemot Senču ielu, izveidota dzīvojamā zona, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes.  

Atgādinām: ceļazīme “Dzīvojamā zona” nosaka:

  • gājējiem un velosipēdu vai skrejriteņu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem ir aizliegts nepamatoti traucēt transportlīdzekļu braukšanu;
  • gājējiem un velosipēdu vai skrejriteņu vadītājiem ir atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā;
  • automašīnu braukšanas ātrums nedrīkst būt lielāks par 20 km/h;
  • izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam vienmēr jādod ceļš citiem ceļu satiksmes dalībniekiem;
  • transportlīdzekļu stāvēšana dzīvojamajās zonās atļauta tikai speciāli paredzētās stāvvietās. Ja tādu stāvvietu nav vai ja tās ir aizņemtas, transportlīdzekļu stāvēšana atļauta tikai vietās, kur tie netraucē gājēju pārvietošanos vai citu transportlīdzekļu braukšanu. Šādas vietas ir gar ielu malām atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, saudzējot zaļo zonu.

Darbus objektā veica SIA “Imberteh” par kopējo līgumcenu 213 798,37 EUR bez PVN.

Datums: 2023. gada 9. novembris