Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Izsludināts otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Cēsu novada pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” 1.jūlijā izsludinājusi 2024.gada otro Cēsu novada kultūras projektu konkursu. 

2024.gada otrajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā paredzētā kopējā summa ir 10 000 EUR. Konkursa prioritāte ir projekti, kas veicina sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs un vietējo kopienu sadarbību. Viens projekts var saņemt līdzfinansējumu līdz 1000 EUR, pieteikumu iesniedzēji var būt juridiskas vai fiziskas personas un projekta īstenotājam jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.  

Līdzfinansējumam šajā projektu konkursā var pieteikt visdažādākās projektu idejas - mūzikas koncertus, deju izrādes, izstādes, grāmatu izdošanu, starpdisciplinārus kultūras projektus u.c. Līdzfinansējumu Cēsu novada kultūras projektu konkursā var saņemt iniciatīvas, kuras plānots īstenot Cēsu novada administratīvajā teritorijā līdz 2024.gada 15.decembrim. 

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:
Nolikums 
Pieteikuma veidlapa 
Tāmes veidlapa 
Atskaites veidlapa 

Projektu pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde" (Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101) līdz 2024.gada 22.jūlijam plkst.9.00, sūtot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv ar norādi “Cēsu novada kultūras projektu konkursam”. Projekta pieteikumu iespējams iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar paraksttiesīgas personas drošu elektronisko parakstu vienā EDOC datnē, nosūtot uz iepriekš norādīto e-pastu. Savukārt, projektu pieteikumus papīra formātā iespējams iesniegt personīgi Kultūras pārvaldes birojā, vai sūtot pa pastu (aploksnes pasta zīmogs – 22.jūlijs). Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: kultura@cesunovads.lv. Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, tāmes veidlapa un projekta vadītāja CV saskaņā ar konkursa nolikumu.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Kopš 2019.gada konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā.   

Datums: 2024. gada 1. jūlijs