Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsaki viedokli! Kādam būt Cēsu novada pašvaldības līdzdalības budžetam?

Izsaki viedokli! Kādam būt Cēsu novada pašvaldības līdzdalības budžetam?

Jau ziņots, ka Cēsu novada dome gada sākumā pieņēma lēmumu par aktīvāku sabiedrības iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanā – tostarp pieņemot lēmumu par līdzdalības budžetēšanu jau šajā gadā. Lai noskaidrotu iedzīvotāju pārdomas par sagatavoto saistošo noteikumu projektu par Cēsu novada līdzdalības budžetu, aicinām sabiedrību iepazīties ar dokumentu un iesniegt komentārus līdz 27.martam.

Pašvaldību likums pienākumu nodrošināt līdzdalības budžetēšanu – pašvaldību budžeta daļu, par kura izlietojumu tieši lemj iedzīvotāji – nosaka tikai no 2025.gada. Tomēr Cēsu novada domes 26.janvāra sēdē, lai sistēmiski veicinātu pilsonisko aktivitāti un sabiedrības iesaisti, lemts sākt balsošanas platformas izveidi un aicināt iedzīvotājus iesniegt savus projektus jau šogad.

“Mums ir būtisks iedzīvotāju viedoklis! Ir svarīgi, ka to saņemam jau procesu pašā sākumā – izstrādājot saistošo noteikumu projektus. Sabiedrības līdzdalība ir demokrātijas neatņemama sastāvdaļa, ko no šī gada mums ar pienākumu uzliek arī jaunais Pašvaldību likums. Aicinu izteikt savus komentārus ne vien par šo lēmumprojektu, bet arī citiem. Tas palīdzēs pašvaldības speciālistiem tos izstrādāt iespējami kvalitatīvi”, mudina Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.

Šo saistošo noteikumu mērķis ir veicināt Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā un īstenot sabiedrības ierosinātos pašvaldības teritorijas attīstības projektus, lai izpildītu pašvaldības autonomās funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas.

Līdzdalības budžets ir pašvaldības budžeta daļa, par kuras izlietojumu tiešā veidā lems iedzīvotāji – sākotnēji iedzīvotāji iesniegs projektus, par tiem balsos sabiedrība, savukārt realizēs pašvaldība.

Paredzēts, ka gada pirmajā pusē tiks pabeigta līdzdalības budžetēšanas tiešsaistes platforma, kurā iedzīvotāji varēs aplūkot iesniegtos projektus, to plānus, aprakstus, vizualizācijas, aptuvenās izmaksas, kā arī balsot par projektiem, ko pašvaldība realizēs Cēsu novadā.

Saistošo noteikumu projekts skatāms ŠEIT.

Komentārus, ierosinājumus vai viedokli par saistošo noteikumu projektiem lūdzam sūtīt e-pastā dome@cesunovads.lv, norādot konkrētu projektu.

Datums: 2023. gada 13. marts