Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pārstāvji gūst jaunas zināšanas un pieredzi

Cēsu novada pārstāvji gūst jaunas zināšanas un pieredzi

No 11.novembra līdz 13.novembrim Cēsu novada pārstāvji viesojās Milānā, lai kopā ar Horvātijas, Slovākijas un Itālijas pārstāvjiem piedalītos sadraudzības projektā “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”. Dalība programmā nodrošināja izpratnes veicināšanu par Eiropas integrācijas procesu, pamatojoties uz solidaritāti, projekta dalībnieku pieredžu apmaiņu un aktīvas līdzdalības veicināšanu lokālā mērogā.

Viesošanās laikā Cēsu novada delegācijas pārstāvji piedalījās seminārā “Mūsu dzīvā bibliotēka par vienlīdzību”, ceremonijā  “Brālības pakts”, kurā parakstīja pilsētu sadraudzības zvērestu, un noslēguma sanāksmē  ar citu valstu delegātiem.

Programmas mērķis ir uzturēt un attīstīt atvērtas, uz pilsoņu tiesībām balstītas, demokrātiskas, vienlīdzīgas un iekļaujošas sabiedrības, kuru pamatā ir tiesiskums, aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas ES līgumos un Eiropas Savienības hartā. Dalības mērķis bija apgūt partnervalstu pieredzi, prezentēt Cēsu novadu, pašvaldības un NVO dalību solidaritātes pasākumu īstenošanā.

Datums: 2022. gada 15. novembris