Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināta Cēsu novada sporta attīstības stratēģija

Cēsu novada domē apstiprināta Cēsu novada sporta attīstības stratēģija 2024.–2030.gadam, kurā definēti galvenie sporta attīstības virzieni, mērķi un veicamie uzdevumi. 

Stratēģijas izstrādes mērķis ir veicināt Cēsu novada iedzīvotāju regulāru iesaisti fiziskās aktivitātēs, attīstīt talantus un radīt priekšnoteikumus izcilu rezultātu sasniegšanai sportā, kā arī veicināt kvalitatīvu sporta pasākumu organizēšanu, kas nodrošinātu Cēsu novada tautsaimniecības attīstību un atpazīstamību pasaulē.

Stratēģijā galvenais uzsvars likts uz iedzīvotāju labklājību, bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības stiprināšanu, augstas dzīves kvalitātes un labsajūtas veicināšanu.

"Būt aktīvam – tā ir vērtība", skan moto, ko vēlamies, lai sadzird ikviens," stāsta Cēsu novada Centrālās administrācijas sporta koordinatore Ineta Krūmiņa, "jo aktīvs dzīvesveids un iesaistīšanās savas kopienas dzīvē veicina personīgo izaugsmi un kopējo labklājību. Vēlamies, lai mūsu iedzīvotāji ir stipri un veseli.".

Mainoties ārējiem apstākļiem un rodoties jauniem priekšlikumiem, kas būtu nostiprināmi sporta attīstības stratēģijā, šo dokumentu iespējams labot un pilnveidot arī pēc tā apstiprināšanas. 

Cēsu novada sporta attīstības stratēģija 2024.–2030.gadam apskatāma šeit.

 

Datums: 2023. gada 16. novembris