Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzdalības budžeta projektu konkursā lielāko atbalstu gūst ideja par sāls istabu Taurenē

Līdzdalības budžeta projektu konkursā lielāko atbalstu gūst ideja par sāls istabu Taurenē

Noslēdzies Cēsu novada iedzīvotāju balsojums 2023.gada līdzdalības budžeta projektu konkursā. Kopumā par 14 idejām saņemtas 3 182 balsis, lielāko atbalstu gūstot idejai par sāls istabas izveidošanu haloterapijas procedūrām Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas struktūrvienības Taurenē ēkā, kas tiks virzīta realizācijai. Savukārt Vecpiebalgas Ūdensrožu dīķa labiekārtošanas projekts, kas konkursā ieguva 2.vietu, pagaidām tiks virzīts daļējā apmērā. Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar pieteikuma iesniedzēju strādās, lai par pieejamo finansējumu projektu īstenotu pēc iespējas pilnvērtīgāk.

Lai arī balsojuma vietnē balso.cesunovads.lv saņemtas teju 5 000 balsis, šī gada konkursa nolikums paredz, ka par idejām var balsot persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un kuras deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā. Ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes starpniecību veiktajā balsojuma pārbaudē secināts, ka derīgas ir 3 182 balsis, taču vietu sadalījumu starp idejām tas nav ietekmējis.

Līdzdalības budžeta projektu konkursa rezultāti:

 1. Sāls istabas izveidošana Haloterapijas procedūrām Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas struktūrvienības Taurenē ēkā – 565 balsis;
 2. Vecpiebalgas Ūdensrožu dīķa labiekārtošana – 469 balsis;
 3. Harmonisks miera un mākslas dārzs, kur ir prieks uzkavēties, satikties un būt! – 399 balsis;
 4. Klabes meža parks - aktīvās atpūtas vieta Mārsnēnos – 356 balsis;
 5. Laivenes atpūtas parks Augšlīgatnē – 283 balsis;
 6. Liepas neatklātais dārgums – meža izziņas takas – 254 balsis;
 7. Pirmsskolas rotaļu laukuma rekonstrukcija – 213 balsis;
 8. Gaujmalas dabas un vēstures takas izveide Jaunpiebalgā – 147 balsis;
 9. Lai bērniem un vecākiem prieks! – 142 balsis;
 10. Veloceliņš Āraiši-Cēsis 1.posms – 137 balsis;
 11. Ruckas parka kultūrvēsturiskā izpēte, projekta meti – 108 balsis;
 12. Tur, kur ķeizars kājām iet – 48 balsis;
 13. Komunistiskā terora upuru piemiņas vieta Jaunraunā – 38 balsis;
 14. Piestāj Kaivē! – 23 balsis.

Līdzdalības budžeta projektu konkursa mērķis ir veicināt un nodrošināt Cēsu novada iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā. Līdz ar sabiedrības iesaisti konkursā, pašvaldībai ir iespēja ne tikai īstenot konkursā iesniegtās idejas, bet arī gūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem Cēsu novada infrastruktūrā.

Projekts paredz ieguldījumus pašvaldībai piederošā īpašumā, savukārt ieguldījumus citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā – gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas. Viena projekta realizācijai 2023.gadā piešķirti ne vairāk kā 15 000 EUR.

Vairāk par iesniegtajām idejām lasi balso.cesunovads.lv.

Pateicamies ikvienam par iesaisti, iesniedzot idejas un lemjot par tām, kopīgi veidojot Cēsu novadu par izcilu vietu dzīvei!

Datums: 2023. gada 13. decembris